Het FarmFest Festival vanaf de camping meemaken maakt het festival gevoel nog iets groter. Over het algemeen zijn wij zeer te spreken over het gedrag van onze campingbezoekers. Desondanks zien wij ons wel genoodzaakt om regels op te stellen, waaraan iedere bezoeker zich dient te houden. Dit is de enige manier om het leuk te houden voor iedereen en bovendien willen we volgend jaar graag weer een FarmFest Summerfestival kunnen organiseren!

 1. Tijdens het FarmFest Festival 2018 dienen alle bezoekers zich te houden aan de Huisregels. Campingbezoekers dienen zich ook nog te houden aan het campingreglement. Moedwillige overtreders van de Huisregels en/of het Campingreglement zullen onherroepelijk door de beveiliging van het terrein worden verwijderd.
 2. Op de camping geldt een minimumleeftijd van 16 jaar; bij twijfel over je leeftijd zal de organisatie of beveiliging vragen naar legitimatie.
 3. Op het FarmFest Festival wordt geen alcohol geschonken aan personen onder de 18 jaar. Alcohol en verkeer gaan niet samen, ieder jaar raken 3000 mensen ernstig gewond en overlijden 200 mensen door alcohol in het verkeer. Net als voorgaande jaren zal de politie mogelijk bij zowel de heen- als terugreis alcoholcontroles kunnen gaan uitvoeren. Wanneer je alcohol nuttigt, bouw dan eerst je tentje op, om s ‘nachts te kunnen overnachten op de camping en rijd de volgende dag fris en nuchter(!) naar huis.
 4. Alleen voor houders van een campingbandje gaat de camping van het FarmFest Festival open op vrijdag avond 8 juli 2016 vanaf 18.00 uur. Iedereen met een campingbandje mag op de camping blijven tot en met zondag 10 juli 2018 tot uiterlijk 12.00 uur.
 5. Om veiligheidsredenen is een tent met een maximale grootte van 30 m2 (bijv. 6 x 5 meter) toegestaan. Het maximaal aantal personen per tent bedraagt 1 persoon per 2 m2. Een caravan of camper wordt bij de ingang van de camping gecontroleerd op het meebrengen van drank en eten. Denk er ook goed aan dat bij de rit naar en van het festivalterrein je voertuig moet voldoen aan de algemene verkeersregels zoals die gelden in Nederland.
 6. Vrachtwagens, trailers, diepladers, bouwketen, schaftwagens, (zee)containers en platte wagens zijn niet toegestaan op de camping en worden dan ook niet toegelaten.
 7. Op de camping zijn geen stroomaansluitingen aanwezig en eigen stroom is niet toegestaan.
 8. Houd de camping schoon. Er worden voldoende voorzieningen getroffen om vuilnis in te deponeren. Tevens zullen er vuilniszakken worden uitgedeeld.
 9. Bankstellen, huismeubels en pallets e.d. zijn niet toegestaan. Ook huishoudelijke apparaten als fornuizen, magnetrons, diepvriezers en koelkasten zijn vanwege milieueisen (o.a. CFK’s) niet toegestaan en worden de camping niet opgelaten, ook als ze niet meer functioneren. Hier zal streng tegen opgetreden worden en de verwijderingskosten van alle genoemde zijn voor rekening van de bezoeker.
 10. Op last van de brandweer zijn open vuren en barbecues absoluut niet toegestaan. Dus ook geen fakkels, vreugdevuurtjes, vuurkorven e.d.
 11. Zelf meegenomen dranken zijn niet toegestaan op de camping en worden bij de ingang van de camping in beslag genomen.
 12. Geluidsinstallaties waarmee je de hele camping van jouw favoriete muziek kunt voorzien zijn niet toegestaan, evenals megafoons.
 13. Bij constatering van geweldsdelicten, vandalisme, intimidatie, diefstal en/of onzedelijk gedrag word je zonder pardon van het terrein verwijderd en word je overgedragen aan de politie. Ook krijg je een totaal verbod voor het festival voor meerdere jaren. Onder onzedelijk gedrag en intimidatie valt o.a.: in de modder springen, met modder of bier gooien, naaktlopen, wildplassen, vrouwen onheus bejegenen en het lastig vallen van andere bezoekers.
 14. Sinds 1 juli 2008 mag in feesttenten niet gerookt worden. Dit geldt dus ook op FarmFest.
 15. Het is een bezoeker van FarmFest verboden verdovende middelen (alle voorkomende drugs), te bezitten, te verhandelen of te gebruiken. Bij het aantreffen van verboden middelen zal de organisatie de personen bij wie het is aangetroffen, overdragen aan de politie.
 16. Auto’s, motoren, tractoren, (brom)fietsen en aanhangwagens dienen op eigen risico geparkeerd te worden op de parkeerplaats, dus niet op de camping zelf. Deze parkeerplaats is overigens geen camping, dus overnachten op de parkeerplaats is niet toegestaan. Hier wordt door de beveiliging op gecontroleerd.